Nazwa zlecenia: Wykonywanie czynności Inspektora Nadzoru Budowlanego w ramach realizacji zadań remontowych w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach

Lokalizacja: Gliwice

Zleceniodawca: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Okres, w którym zadanie jest realizowane: 2015

Zakres prac: Wykonywanie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań remontowych w filii, weryfikacja kosztorysów ofertowych, wykonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych wykonanych prac,kontrola prawidłowości wykonania robót budowlanych, prowadzenie dziennika budowy, sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych


kontakt

ul. Wandy 16; 40-332 Katowice.
Telefon/FAX: +48 32 354 15 52
Telefon komórkowy: +48 506 358 072
biuro@mipron.pl

Mipron  Sp. z o.o. © 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone  

bądź z nami