Organizacja targów

Firma Mipron zajmuje się profesjonalną realizacją organizacji wszelkiego rodzaju targów oraz imprez masowych. Zapraszamy do współpracy.  

Zapraszamy Państwa do działu organizacja targów gdzie znajdą Państwo szereg interesujących informacji o nadchodzących targach organizowanych przez nas.


Nadzory inwestorskie
NADZÓR INWESTORSKI - INSPEKTOR NADZORU

 • kontrola i weryfikacja harmonogramów realizacyjnych
 • kontrola jakości robót budowlanych w trakcie realizacji
 • udział w przeglądach gwarancyjnych zwołanych przez Zamawiającego
 • nadzorowanie robót stanu surowego i wykończeniowego w zakresie robót budowlanych
 • prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie zarówno realizacyjnych jak i projektowych
 • nadzorowanie realizacji sieci zewnętrznych i dróg wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu
 • zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wraz z ich weryfikacją kompletności
 • udział w odbiorach technicznych poszczególnych robót stanu surowego i wykończeniowego z przygotowaniem protokołów odbiorów częściowych
 • kontrola nad koordynacją projektową , przegląd i opiniowanie projektów wykonawczych dla Zamawiającego (m.in. kontrola obliczeń konstrukcyjnych)
 • udział w odbiorach urzędowych do pozwolenia na użytkowanie (Straż Pożarna, Sanepid, Ochrona Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy, Nadzór Budowlany)
 • nadzorowanie robót branżowych instalacyjnych wewnętrznych budynków (instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, odgromowej, elektrycznej, gazowej, hydrantowej)
 • przygotowanie zapisów umownych dla poszczególnych zakresów robót zobowiązujących Wykonawców do przygotowania i przekazania dokumentacji powykonawczej

Nadzór inwestorski - inspektor nadzoru, przeglądy okresowe.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z obsługą budownictwa.

 • inwentaryzacje
 • projekty branżowe
 • projekty architektoniczno-budowlane
 • kierowanie i nadzorowanie budowy
 • audyty energetyczne
 • certyfikaty energetyczne
 • przeglądy okresowe budynków
 • założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego


Zastępstwo inwestycyjne

W ramach zastępstwa inwestycyjnego wykonujemy kompleksowa obsługę inwestycji poprzez zarządzanie całością zadań zmierzających do realizacji danego zadania inwestycyjnego.

W szczególności:

 • monitorujemy koszty realizacji Inwestycji
 • uczestniczymy we wszelkich odbiorach jakościowych
 • zarządzamy finansowanie budowy z pełną kontrolą rozliczeń budowy
 • oceniamy gotowość robót zgłoszonych do odbioru przez wykonawcę
 • współpracujemy z projektantem w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego
 • sprawdzamy jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 • kontrolujemy prowadzenie dziennika budowy i dokonujemy odpowiednie wpisy w tym dzienniku
 • weryfikujemy projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji
 • sprawdzamy kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i dokumentacji powykonawczej
 • kontrolujemy zgodności wykonywanych robót, z dokumentacją budowlaną, z umową o roboty budowlane, z pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego

Niezwłocznie informujemy Zleceniodawcę w przypadku:

 • stwierdzenia nieprawidłowości realizacji Inwestycji
 • niewywiązywania się lub wadliwego wywiązywania się przez wykonawcę ze swoich obowiązków
 • zakłócenia prawidłowego przebiegu realizacji Inwestycji na skutek działań osób trzecich lub wypadków losowych


Wykonywanie pomiarów

 • pomiary ochronne instalacji elektrycznych
 • wykonywanie badań szczelności instalacji gazowych
 • wykonywanie badań szczelności i wytrzymałości kanałów i kształtek wentylacji i klimatyzacji
 • wykonywanie badań i pomiarów dotyczących odbiorów instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • wykonywnie oceny zagrożenia wybuchem a także przeprowadzanie badań i pomiarów w strefach zagrożonych wybuchemDysponujemy szerokim zakresem urządzeń pomiarowych:

 • Termoanemometr TA35 firmy AIRFLOW - badanie prędkości przepływu oraz temperatury powietrza (instalacje klimatyzacji i wentylacji)
 • LD-100 Detektor -badania nieszczelności instalacji gazu
 • VENTIS MX4 - miernik wielogazowy
 • TANEL WIP-21B - miernik wilgotności betonu
 • VOLTCRAFT BS200XW - endoskop techniczny
 • SONEL LKZ-700 - lokalizator przewodów i kabli
 • SONEL MPI-511 - miernik parametrów instalacji elektrycznych
 • TDS METER - badania poziomu TDS w wodzie
 • LINDAB LT 150 - urządzenie do pomiarów szczelności kanałów wentylacji i klimatyzacji
Wynajem powierzchni biurowych

Oferujemy lokale biurowe do wynajęcia w doskonałej lokalizacji w Katowicach. Biurowiec znajduje się  kilkaset metrów od Al. Rozdzieńskiego trasy krajowej S86. Posiadamy lokale o różnych powierzchniach.

Poniżej prezentujemy rzuty poszczególnych kondygnacji.


PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO
kontakt

ul. Wandy 16; 40-332 Katowice.
Telefon/FAX: +48 32 354 15 52
Telefon komórkowy: +48 506 358 072
biuro@mipron.pl

Mipron  Sp. z o.o. © 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone  

bądź z nami